Đồng hồ đo áp suất, Đồng hồ đo nhiệt độ wise chính hãng, giá tốt

Đồng hồ đo áp suất, Đồng hồ đo nhiệt độ wise chính hãng, giá tốt HOTLINE: 0988.906.963 - Zalo: 0988.906.963 KS: Lê Việt Anh Email: hoanglong.hydraulic@gmail.com XIN GIỚI THIỆU TỚI KHÁCH HÀNG SẢN PHẨM - ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ WISE PRESSURE GAUGE/ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT 13 P252 f63A: -76 ~ 0 cmHg 1/4 PT WISE 14 P252 f63A: 0 ~ 10 kgf 1/4 PT WISE 15 P252 f63A: 0 ~ 25 bar 1/4 PT WISE 16 P252 f63A: 0 ~ 50 kgf 1/4 PT WISE 17 P252 f63A: 0 ~ 250 kgf

Chi tiết bài đăng Bình luận Đánh giá

Chi tiết bài đăng

Đồng hồ đo áp suất, Đồng hồ đo nhiệt độ wise chính hãng, giá tốt

HOTLINE: 0988.906.963 - Zalo: 0988.906.963 KS: Lê Việt Anh
Email: hoanglong.hydraulic@gmail.com
XIN GIỚI THIỆU TỚI KHÁCH HÀNG SẢN PHẨM - ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ WISE


PRESSURE GAUGE/ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT

13 P252 f63A: -76 ~ 0 cmHg 1/4 PT WISE
14 P252 f63A: 0 ~ 10 kgf 1/4 PT WISE
15 P252 f63A: 0 ~ 25 bar 1/4 PT WISE
16 P252 f63A: 0 ~ 50 kgf 1/4 PT WISE
17 P252 f63A: 0 ~ 250 kgf 1/4 PT WISE
18 P252 f100A: -76 ~ 0 cmHg 3/8PF WISE
19 P252 f100A: -76 ~ 0 cmHg 1/2 PT WISE
20 P252 f100A: 0 ~ 0.5 kgf 1/2 PT WISE
21 P252 f100A: 0 ~ 6 kgf 1/2 PT WISE
22 P252 f100A: 0 ~ 6 bar 1/2 PT WISE
23 P252 f100A: 0 ~ 10 kgf 1/2 PT WISE
24 P252 f100A: 0 ~ 10 kgf 3/8PF WISE
25 P252 f100A: 0 ~ 10 bar 1/2PT WISE
26 P252 f100A: 0 ~ 10 bar/mpa 1/2PT WISE


Bình luận

 • 0
 • 0
 • Người đăng
  Vừa mới đăng

 • Comment Số điện thoại

   Đánh giá

    • Hãy đăng nhập để được đánh giá
    Chợ Cô 3
    Copyright © 2024 Chợ Cô 3. All rights reserved.
    0